VRRC

Klubbstugan

Från och med den 2021-04-06 så är klubblokalen uthyrd tisdagar och torsdagar

kl. 09.00 - 13.00 i nuläget är det till maj månads utgång.

Vid frågor så vänd er till Thomas Jansson eller Anneli Thylen.


Ordförande 2021-04-06

Nytt!

Nästa Styrelsemöte

Söndag den 20 juni kl 19.00 klubbstugan Max 8 syck får närvara styrelsen och supleanter går före kommitte'erna.

Nytt!

Nästa Klubbmöte

Söndag den  kl. 18.00 klubbstugan är inställda tillsvidare på grund av restriktioner från folkhälsomyndigheten

GDPR

Alla medlemmar är skyldiga enligt lagen GDPR att
meddela föreningen adressändring, byte av telefonnummer och mejl snarast möjligt till GDPR ansvarig på SMS eller mejl. 

Vid felaktiga personuppgifter så ska medlemmen skriftligen meddela GDPR ansvarig vis SMS eller mejl, vad som är fel och vad det ska vara istället.

Mer att läsa om GDPR finns under fliken
"Dok & Blanketter"

Inställda klubbmöten

Med tanke på rådande läge med Covid 19  så tog styrelsen beslut att ställa in klubbmötena från och med 24 november, då regeringen och Folkhälsomyndigheten antog rekommendationer om att det bara får var högst 8 deltagare på möten och andra sammankomster. Med detta i ryggen så känner styrelsen att de/vi inte kan säkerställa denna rekommendation, och därför tog beslut om att ställa in klubbmötena.

Styrelsen kommer att ta beslut månad för månad angående klubbmötenas genomförande. Så håll er uppdaterade här på vår hemsida och vår facebooksida om när klubbmötena kommer att genomföras igen.

Samarbetspartners:

Senaste Nytt

Bilspeedway 2021

Styrelsen tog den 2021-05-23 ett beslut om att inte genomföra någon bilspeedway i år. Detta på grund av corona läget och dess restruktioner från Folkhälsomyndigheten och SBF. 


Styrelsen 2021-05-23

Radiostyrd Bilsport

Deltävling 1 för 1:8OR i Vetlanda kommer att flyttas framåt minst en månad. 

Besked om vilket datum alternativt ställs in kommer i slutaet av maj.


RB komitten
Årsmöte 2021-03-28

Vi har haft årsmöte digitalt i år för första gången i klubbens historia, allt fungerade helt utan tekniska missöden. Så på plats i klubbstugan var Anneli Thylen som hade koll på tekniken ihop med Oscar Almqvist. Martina Gunnar som hade koll på röstlängd, chatten och vilka som var inloggade. Erik Karlsson, Urban Dahl, Thomas Thylen från valberedningen och vi får tacka dem för ett bra nedlagt arbete. Närvarede också var vår ordförande Thomas Jansson, sekreterare Carola Dahl och ledamot Joakim Thylen. Mötesordförande blev Thomas Thylen vald till och till mötessekreterare Carola Dahl. Verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelsen blev godkännda utan några kommentarer. 

Vald till ordförande i ytterliggare ett år blev Thomas Jansson.

Övriga val är på två år och blev följande:

Vice. ordförande Oscar Almqvist

Vice. sekreterare Martina Gunnar

Styrelseledamot Kjell Thylen

Styrelsesuppleant Nathalie (Ninni) Svensson

Fyllnadsval ett år styrelsesuppleant Ulrika Andersson

Revisor Johan Lenegård

För att se vilka som har ett år kvar och övriga val så gå in på kontakt så finns alla presenterade. 

Årets medlem 2020 blev Fredrik Sjöstrand gruppen som utser detta var helt eniga med motiveringen, "Har under året visat sin skicklighet i snickerier, initativtagande och ledningsförmåga", så han har ett diplom att hämta i klubbstugan.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som tog sig tid att närvara på årsmötet digitalt.


Styrelsen 2021-03-29

Årsmöte

Söndagen den 28 mars kl. 15.00, digitalt via Teams. Men för att vi ska få detta att fungera så måste vi ha in en anmälan i förhand om ni tänker att delta, efter anmälan så får ni ett mejl med en länk där ni klickar på länken för att komma in i mötesrummet.

Vi behöver ha in er anmälan om ert deltagande och er mejladress senast söndagen den 21 mars kl. 18.00 till anneli.thylen@gmail.com frågor angående inloggning så kan ni ringa 070-534 32 01.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 20 mars 2021, och postas till Carola Dahl, Fondstigen 7, 574 39 Vetlanda eller mailas till dahl33@spray.se 


Verksamhetsberättelsen/kallelsen finns under dokument.

                   

Styrelsen 2021-03-13

Ungdomsgruppen i Smålands Bilsportsförbund

Ungdomsgruppen (upp till 30 år) vill att alla ungdomar svarar på denna enkät. Klicka på länken

https://www.survio.com/survey/d/E7E6A8A8J5K8V4I7S

Styrelsen vill önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År

Styrelsen vill här med tacka alla medlemmar för det arbete som de har lagt ner under året för att klubben ska fungera. Tackar också de tävlande för ett annorlunda tävlingsår och hoppas att 2021 blir ett bättre tävlingsår, och att Covid 19 ger sig så vi kan genomföra de tävlingar som är planerade.
God Jul och Gott Nytt år 
önskar Styrelsen

Novemberskölden 31 november 2020

Idag så är vi funktionärer på Novembersölden. Tävlingen var publikfri och utan TK på 


Rally Småland

Rally Småland skulle ha gått den 3 oktober 2020, men på grund av

rekomendationer från Folkhälsomyndigheten, Länstyrelsen och Bilsports

förbundet har vi fått ta det tråkiga beslutet att ställa in tävlingen som i så fall hade stridit emot nuvarande publik restriktioner.

Vi har alltså inte möjlighet att hålla 50 personers gränsen med publik på de

ställen som hade varit intressanta att visa upp tävlingen på. Detta på grund av Covid19, och Folkhälsoinstitutets rekomendationer så kan vi inte genomföra tävlingen på ett säkert sätt.

Men vi räknar med att köra den 2 oktober 2021 istället.